Collectie oude drukken en handschriften

General
Title 
Collectie oude drukken en handschriften
Collectie-ID 
7113
Description 

De collectie Oude Drukken bevat drukwerken van voor 1840 en heeft een grote cultuurhistorische waarde zowel omwille van haar inhoud als omwille van de materiële vorm van haar documenten. De collectie telt momenteel 7500 banden en heeft een brede, gevarieerde inhoud. Ze geeft een historische achtergrond aan de actuele collectie van de Bibliotheek Hasselt Limburg en illustreert de geschiedenis van het boek.
Nauw met deze collectie verbonden is nog een beperkte en heterogene verzameling handschriften. Hierin worden zowel gewone collegeschriften als unieke stukken bewaard. De aflaatbrief van de abdij van Herkenronde en de graduale van de abdij van Sint-Truiden zijn door Vlaanderen erkend als topstuk.

Custodial History 
De voorgeschiedenis van de collectie Oude Drukken begint in 1844, toen het Hasseltse stadsbestuur besloot om een openbare bibliotheek op te richten. Het Hasseltse stadsbestuur ontving een belangrijk legaat van de Hasseltse advocaat A. Bellefroid. Dit legaat zette andere aan tot schenkingen, onder wie de Hasseltse jurist en politicus J.J.Thonissen, de Brusselse advocaat A.Visschers en de erfgenamen van de in Hasselt geboren advocaat G.Briers. Als gevolg van deze schenkingen en een aankoopbeleid groeide de Hasseltse openbare bibliotheek aanzienlijk. In 1938 kocht de Provincie Limburg het Hasseltse begijnhof aan met de bedoeling er een Provinciale Bibliotheek in op te richten. De provincie verwierf de collectie van de toenmalige Hasseltse openbare bibliotheek. Zo kwam ze in bezit van de kern van haar huidige collectie Oude Drukken. De Provincie Limburg vulde de collectie aan met oude drukken over Limburg en van Limburgse auteurs. In 2017 fuseerde de Provinciale Bibliotheek met de Stedelijke Bibliotheke Hasselt en is de collectie ondergebracht in de nieuw gevormde Bibliotheek Hasselt Limburg, waar ze wordt beheerd door het Infopunt Erfgoed.
Language 
Frans, Latijn
Materials 
Manuscripts
Materials 
Books before 1830
Content Start Year 
1400
Note 

Meer informatie over de collectie via https://bibliotheek.hasselt.be/Collectie-Oude-Drukken.

Size
Manuscripts (number) 
120
Books before 1830 (number) 
7500
Agents
Instellingstype 
Relations
Super-collection 
8004
Related Collections 
7111
Collection policy
Accrual Status 

Actief

Indexing
Indexing Level 
Onvolledig
Available Indexes 
Gepubliceerde catalogus
Available Indexes 
Online publiekscatalogus
Available Indexes 
Steekkaartcatalogus
Indexing Systems Used 
Vubis
STCV-acroniem 
bhl
Exemplaren opgenomen in 
Remarks 

Onvolledig ontsloten: 5% in gepubliceerde catalogus; 20% in steekkaartcatalogus. Catalogus op papier: K. Verhelst en R. Van Laere, Catalogus van de 16de-eeuwse drukken bewaard in Limburgse bibliotheken. Provinciaal Documentatiecentrum, Hasselt. Voormalig Kleinseminarie, Sint-Truiden. Fonds Govaerts, Sint-Truiden. Rijksarchief, Hasselt. Grootseminarie, Hasselt, Brussel, 1997 (Archief- en Bibliotheekwezen in België, extra nummer 54).
De Short Title Catalogus Vlaanderen bevat voor deze collectie alle Vlaamse drukken tot 1801. Deze werden ook opgenomen in de online catalogus van de bibliotheek.

Access Control 

Enkel raadpleegbaar, niet uitleenbaar, geen IBL. Digitale reproductie mogelijk.

  • Collectie
  • |
  • 05-12-2010