Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

General
Title 
Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Collectie-ID 
7043
Description 

De collectie bevat werken over kunstgeschiedenis. Het accent ligt daarbij voornamelijk op Belgische en West-Europese kunst van de hoge middeleeuwen tot het interbellum. Een tweede zwaartepunt binnen de collectie is restauratie en conservatie. Ook achterhaalde studies op dit gebied worden bewaard. Ze hebben hun belang in het kader van de geschiedenis van de restauratietechnieken. Ten derde wordt aandacht besteed aan laboratoriumstudies van de aangewende materialen in onze gewesten, conservering en het onderzoek naar restauratieproducten.

Materials 
Books before 1830
Materials 
Books after 1830
Materials 
Periodicals
Materials 
Video Tapes
Content Start Year 
700
Size
Books before 1830 (number) 
15
Books after 1830 (number) 
43000
Active Periodicals (number) 
347
Ceased Periodicals (number) 
1500
Video Tapes (number) 
100
Agents
Collection policy
Accrual Status 

Actief

Indexing
Indexing Level 
Volledig
Available Indexes 
Lokale digitale catalogus
Available Indexes 
Niet gepubliceerde catalogus
Available Indexes 
Gepubliceerde catalogus
Available Indexes 
Online publiekscatalogus
Available Indexes 
Steekkaartcatalogus
Indexing Systems Used 
Adlib
Remarks 

Het is mogelijk specifiek te zoeken binnen de bibliotheek van het Kunstpatrimonium via het scherm 'Geavanceerd zoeken'.

  • Collectie
  • |
  • 11-09-2015