Bibliotheek van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA)

General
Title 
Bibliotheek van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA)
Collectie-ID 
7027
Description 

Gedurende de eerste twee decennia richtte de aankooppolitiek van de bibliotheek zich hoofdzakelijk op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Omdat het centrum slechts in 1969 werd opgericht, startte de bibliotheek met een achterstand van 25 jaar. De boekenverzameling van de Informatiedienst van de Belgische regering in ballingschap in Londen kon dit tekort slechts gedeeltelijk wegwerken. Sinds de jaren 1990 bestrijkt de bibliotheek ook andere domeinen. Via een gerichte aankoop- en verwervingspolitiek werd ernaar gestreefd de korte 20ste eeuw, van de Eerste Wereldoorlog tot de jaren 1970, te bestrijken. Ook geografisch breidde de collectie zich uit. Het gezichtsveld werd verruimd van een voornamelijk op België/Europa georiënteerde visie naar een mondiale kijk op de politieke en culturele geschiedenis. Daarbij werd prioriteit verleend aan actuele en conflictgebonden thema's zoals nationalisme, etniciteit, racisme, migratie, communisme, extreem-rechts, kolonisatie/dekolonisatie, volkerenmoord etc..

Custodial History 
Geen verandering van eigenaar of beheerder.
Language 
Frans
Materials 
Books after 1830
Materials 
Periodicals
Materials 
Newspapers
Materials 
Video Tapes
Materials 
Audio Tapes
Content Start Year 
1914
Size
Books after 1830 (number) 
61000
Active Periodicals (number) 
241
Ceased Periodicals (number) 
4400
Newspapers (number) 
1050
Video Tapes (number) 
650
Audio Tapes (number) 
2500
Agents
Collection policy
Accrual Status 

Actief

Indexing
Indexing Level 
Volledig
Available Indexes 
Niet gepubliceerde catalogus
Available Indexes 
Online publiekscatalogus
Available Indexes 
Steekkaartcatalogus
Indexing Systems Used 
Pallas
Remarks 

De catalogus Pallas is een geïntegreerde catalogus van de bibliotheek, het archief en de fototheek.
Het is mogelijk specifiek te zoeken binnen de bibliotheek van SOMA in de gemeenschappelijke catalogus van Federale Bibliotheken via het scherm 'Geavanceerd zoeken'.

  • Collectie
  • |
  • 11-09-2015