Zoeken in Collectiewijzer: Music Scores, 1540, Nederlands, LIBISnet, Privaatrechtelijke archieven