Zoeken in Collectiewijzer: Music Scores, 1540, Nederlands, Yes, No, LIBISnet, Privaatrechtelijke archieven