Zoeken in Collectiewijzer: Books after 1830, LIBISnet, Privaatrechtelijke archieven