Zoeken in Collectiewijzer: Volledig, Archiefinstellingen

Resultaten: 19

Resultaten

Collectie Beherende instellingKolom sorteren Postcode Plaats
Bibliotheek van het Rijksarchief te Brugge Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën - Rijksarchief Brugge 8000 Brugge
Bibliotheek van het Rijksarchief Hasselt Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën - Rijksarchief Hasselt 3500 Hasselt
Bibliotheekcollectie Amsab Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis 9000 Gent
Bewaarbibliotheek en tijdschriften AMVB Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel 1000 Brussel
Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme en Hedendaagse Geschiedenis van de Denderstreek Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme en Hedendaagse Geschiedenis van de Denderstreek 9300 Aalst
Bibliotheek van het Liberaal Archief/Liberas Liberaal Archief/Liberas 9000 Gent
Bibliotheek van het Stadsarchief Antwerpen Stadsarchief Antwerpen 2000 Antwerpen
Bibliotheek van het Stadsarchief Brugge Stadsarchief Brugge 8000 Brugge
Collectie Land van Dendermonde Stadsarchief Dendermonde 9200 Dendermonde
GSA2: Reservebibliotheek Stadsarchief Gent 9050 Gent
GSA1: Algemene bibliotheek Stadsarchief Gent 9050 Gent
GSA3: Bibliotheek Hans van Werveke Stadsarchief Gent 9050 Gent
GSA5: Bibliotheek van de Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten Stadsarchief Gent 9050 Gent
GSA4: Bibliotheek van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde Stadsarchief Gent 9050 Gent
Collectie oude drukken Stadsarchief Ieper 8900 Ieper
Erfgoedbibliotheek Stadsarchief Leuven Stadsarchief Leuven 3000 Leuven
Algemene Bibliotheek Stadsarchief Mechelen 2800 Mechelen
Mechelse Bibliotheek Stadsarchief Mechelen 2800 Mechelen
Oude vakbibliotheek van de Tiense suikerraffinaderij Stadsarchief Tienen en Hagelands Historisch Documentatiecentrum 3300 Tienen