Bibliotheek van de Abdij van Averbode

Algemeen
Titel 
Bibliotheek van de Abdij van Averbode
Collectie-ID 
8007
Beschrijving 

De abdij van Averbode behoort tot de ‘Orde van Prémontré’ die in 1121 het levenslicht zag in het Noord-Franse Prémontré. De abdij stond vanaf haar ontstaan in de twaalfde eeuw in voor achtentwintig parochies. De bibliotheek stond en staat in de eerste plaats ter beschikking van het werk en het spirituele leven van de kloosterlingen. Door een brand in 1941 gingen heel wat boeken verloren. Onder leiding van enkele professoren daarna werk gemaakt van de heropbouw van de bibliotheek. Een belangrijk aandeel wordt gevormd door de persoonlijke bibliotheken van overleden broeders. Het collectiedomein is in hoofdzaak theologie, filosofie en geschiedenis. De bibliotheek draagt zorg voor een groot aantal oude drukken waaronder enkele zeer zeldzame werken.

Materialen 
Handschriften
Materialen 
Incunabelen
Materialen 
Postincunabelen
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Kaarten, plannen
Oudste stukken 
1000
Omvang
Handschriften (aantal) 
390
Incunabelen (aantal) 
125
Postincunabelen (aantal) 
137
Boeken voor 1830 (aantal) 
5000
Boeken na 1830 (aantal) 
67000
Lopende tijdschriften (aantal) 
130
Afgesloten periodieken (aantal) 
202
Kaarten, plannen 
< 100
Agenten
Ontsluiting
Registratiegraad 
Onvolledig
Beschikbare catalogi 
Niet gepubliceerde catalogus
Opmerkingen 

Handgeschreven summiere inventaris van de handschriften.
Onuitgegeven catalogus van de incunabelen, postincunabelen, 16e - 18e-eeuwse drukken volgens jaar van uitgave.

Raadpleegbaarheid 

Alleen toegankelijk na afspraak met de abdijbibliothecaris.

  • Collectie
  • |
  • 27-04-2011