Historisch Fonds - Collectie oude drukken

Algemeen
Titel 
Historisch Fonds - Collectie oude drukken
Collectie-ID 
7258
Beschrijving 

De collectie oude drukken bestaat uit verschillende onderdelen. Centraal staat de boekencollectie waarmee in 1798 de bibliotheek van de Ecole Centrale en vervolgens in 1804 de stadsbibliotheek (vandaag: Openbare Bibliotheek Brugge) van start ging. Het betrof een basiscollectie, met een vertegenwoordiging van alle wetenschappen. Op deze basis werd de collectie verder uitgebreid, via de integratie van belangrijke fondsen en een continue acquisitie. Deze acquisitie richtte en richt zich naar oude drukken en eigentijdse literatuur en loopt door tot op vandaag. De actuele acquisitie oude drukken wordt toegevoegd aan de Historische Collecties; de actuele collectievorming van eigentijdse literatuur wordt toegevoegd aan de zogenaamde magazijncollectie, eveneens een bewaarcollectie. Intussen is de bibliotheek uitgegroeid tot een veelzijdige openbare bibliotheek, waarbinnen de oude drukken een eigen, geïntegreerde plaats zijn toegewezen. De belangrijkste uitbreidingen van de collectie oude drukken gebeurden via schenking van collecties of privébibliotheken, overwegend in de 19de eeuw. Op vlak van Brugse drukken beschikt de Openbare Bibliotheek Brugge over de grootste verzameling. Heel bijzonder is de verzameling incunabelen van de Brugse drukker Colard Mansion. Ook vandaag richt de collectievorming oude drukken zich op Brugensia (Brugse drukken, auteurs en provenances). De omschrijving ‘Oude Drukken’ die in de Openbare Biblitoheek wordt gehanteerd behelst alle gedrukte boeken tot en met 1830. Een strikte aflijning is er niet. Oude drukken bevinden zich ook in andere bibliotheekfondsen (bijv. Gezelle). Een belangrijke deelcollectie vormen de regionale en lokale kranten (late 18de eeuw-vandaag).

Beheerhistoriek (Provenance) 
Kerkijke instellingen tijdens het Ancien Régime (abdij Ten Duinen en andere). Particuliere verzamelaars en verenigingen: Isaac De Meyer (1786-1861), Jean de Middeleer (19de eeuw), Eugène Sanders (1838-1908), John Steinmetz (1795-1883), Koninklijke Maatschappij voor Hofbouw en Fruitboomkunde in Brugge. Eigenaar van deze collectie is de stad Brugge (de Openbare Bibliotheek is een stedelijke instelling). De enige uitzondering is de bibliotheekcollectie van de Koninklijke Maatschappij voor Hofbouw en Fruitboomkunde, die in bewaargeving is en waarvan de Maatschappij bijgevolg eigenaar blijft. Koninklijke Maatschappij voor Hofbouw en Fruitboomkunde, p/a Luc Monbaliu, Acht Zaligheden 13, 8200 Brugge, 050 32 04 73.
Materialen 
Incunabelen
Materialen 
Postincunabelen
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Kranten
Materialen 
Kaarten, plannen
Oudste stukken 
1455
Omvang
Incunabelen (aantal) 
70
Postincunabelen (aantal) 
155
Boeken na 1830 (aantal) 
20000
Kranten (aantal) 
82
Kaarten, plannen 
in atlasvorm
Agenten
Instellingstype 
Relaties
Gerelateerde collecties 
Moedercollectie: Openbare Bibliotheek Brugge - Subcollecties: Brugensia; Historisch Fonds (aanwinsten vanaf 1987); De Meyer; De Middeleer; Sanders; Steinmetz; Historische kranten
Verwante collecties 
7268
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Volledig
Beschikbare catalogi 
Lokale digitale catalogus
Beschikbare catalogi 
Niet gepubliceerde catalogus
Beschikbare catalogi 
Gepubliceerde catalogus
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Beschikbare catalogi 
Steekkaartcatalogus
Registratiesoftware 
Vubis
Abraham-acroniem 
ob-brugge
STCV-acroniem 
ob-brugge
Exemplaren opgenomen in 
Exemplaren opgenomen in 
Opmerkingen 

De Short Title Catalogus Vlaanderen bevat voor deze collectie een selectie van de Vlaamse drukken tot 1801. Deze selectie wordt voortdurend uitgebreid.
Catalogi op papier: Laude, P.J., Catalogue méthodique de la Bibliothèque publique de Bruges, suivi de la table alphabétique de noms d’auteurs et des ouvrages anonymes, précédé d’une notice historique sur cette bibliothèque et de la table méthodique des matières, Bruges : Alphonse Bogaert, 1847. Gedrukte catalogus van het boekenbezit van de stadsbibliotheek in 1847 (3887 nummers; drie kwart dateert van vóór 1800) // Laude, P.J., Catalogue des livres de la bibliothèque publique de Bruges : premier supplément, Bruges : Daveluy, 1863. Aanwinsten 1847-1863 (boeknummers 3888-4854: nagenoeg géén drukken vóór 1800) // Claeys, G., Catalogue des livres de la bibliothèque publique de la ville de Bruges : deuxième supplément, Bruges : Edward Gailliard, 1882. Aanwinsten 1863-1882 (met onder meer circa 450 drukken vóór 1800, o.a. 115 in verband met geneeskunde in Fonds De Meyer) // Le Loup, W. en Vandamme, L., Schatten uit de Biekorf-biliotheek : incunabels, Brugge : Stadsbestuur, 1988. De catalogus bevat een short-title lijst van alle incunabelen in bezit van de stadsbibliotheek // Vandamme, L., Schatten uit de Biekorf: Europese cultuur in postincunabelen, 1501-1540, Brugge : Stadsbestuur, 1992. Met short-title lijst van de 155 postincunabelen uit eigen bezit

  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010