Oost-Aziatische bibliotheek

Algemeen
Titel 
Oost-Aziatische bibliotheek
Collectie-ID 
7248
Beschrijving 

De collectie van de Oost-Aziatische bibliotheek (LSIN) richt zich op taal, cultuur, religie en algemene maatschappelijke onderwerpen over China, Japan en Korea. Ze omvat werken in deze landstalen zowel als in westerse talen. Voor China steunt het aankoopbeleid op volgende zwaartepunten: referentie- en basiswerken, Chinese filosofie, contacten tussen China en Europa vanaf de 17de eeuw, en modern China. Voor China worden vooral boeken over politieke, sociale, economische en algemene maatschappelijke onderwerpen aangekocht. Publicaties zijn zowel in het Chinees als in Westerse talen. De collectie bevat ongeveer 40.000 volumes. In verband met Japan bezit de bibliotheek voornamelijk werken die verband houden met de relatie tussen Japan en Europa, de Japanse geschiedenis vanaf de 17de eeuw, politiek en sociologie, literatuur, traditionele kunst en boeddhisme. Verder worden basiswerken aangekocht voor de studie van de Japanse taal en cultuur, in het Japans zowel als in westerse talen. De collectie bestaat uit een 10.000-tal banden. De Oost-Aziatische bibliotheek heeft ook een collectie over Korea, gedeeltelijk in het Koreaans en gedeeltelijk in westerse talen. Het gaat om een 2.500-tal werken.

Belangrijkste taal 
Chinees
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Kranten
Oudste stukken 
1830
Omvang
Boeken na 1830 (aantal) 
50000
Lopende tijdschriften (aantal) 
180
Afgesloten periodieken (aantal) 
200
Kranten (aantal) 
5
Agenten
Instellingstype 
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Onvolledig
Beschikbare catalogi 
Niet gepubliceerde catalogus
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Registratiesoftware 
LIBISng
Opmerkingen 

Alle boeken in westerse talen werden opgenomen in de LIBIS-NET catalogus. Boeken in het Japans, Chinees, Koreaans, Tibetaans, Mongools of Mantsjoe kunnen ter plaatse via de steekkaartencatalogus worden opgezocht. Japanse boeken in de collectie worden sinds kort ingevoerd in NACSIS Webcat. Hoewel op dit ogenblik nog maar weinig boeken uit LSIN in NACSIS zijn opgenomen, is deze site uiterst interessant om Japanse werken op te sporen en om bibliografische gegevens, waaronder ook de uitspraak van titels en namen, te weten te komen

  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010