Collectie van het Koninklijk Conservatorium Brussel

Algemeen
Titel 
Collectie van het Koninklijk Conservatorium Brussel
Collectie-ID 
7242
Beschrijving 

Bij de uitbouw van de bibliotheekcollectie vanaf 1832 gaat de aandacht naar de praktische muziekbibliotheek enerzijds en naar ouder bronnenmateriaal anderzijds. Deze aankooppolitiek, aangevuld met talrijke schenkingen als gevolg van de culturele uitstraling van de instelling, resulteert in een ruime collectie met en over muziek waarin erfgoed een belangrijke plaats inneemt. Een belangrijk deel van de gebruiksbibliotheek, in casu de historische collectie, is in de loop der jaren een belangrijke informatiebron geworden over het lokale muziekleven. De collectie is ook uitgebreid met heel wat schenkingen van leraars en musici die ooit verbonden waren met het huis. Door aankopen, schenking en depot wordt de bewaarcollectie verder uitgebouwd. Naast klassieke muziek is er sedert het einde van de vorige eeuw ook aandacht voor jazz en lichte muziek. Deze evolutie is conform aan het uitgebreidere onderwijsaanbod van de instelling.

Materialen 
Handschriften
Materialen 
Incunabelen
Materialen 
Postincunabelen
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Partituren
Materialen 
Geluidsbanden
Materialen 
Muziek - CD/DVD
Oudste stukken 
1455
Agenten
Instellingstype 
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Onvolledig
Beschikbare catalogi 
Gepubliceerde catalogus
Registratiesoftware 
Allegro-C
Opmerkingen 

Belangrijke delen van de collectie zijn beschreven in: Alfred Wotquenne, Catalogue de la Bibliothèque du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, Brussel, 1898-1912. Alfred Wotquenne, Libretti d'opéras et d'oratorios italiens au XVIIe siècle, Brussel, 1910. Répertoire international des sources musicales.
De Union Music Catalog bevat momenteel 50.000 records uit de Brusselse conservatoriumbibliotheek. Dit is maar een klein deel van de collectie. De UMC wordt regelmatig aangevuld met beschrijvingen van recente aanwinsten.
De databank RISM (Répertoire international des sources musicales) bevat 16.300 gedetailleerde beschrijvingen van muziekhandschriften tot ca. 1850 uit de bibliotheek van het conservatorium.

  • Collectie
  • |
  • 14-09-2015