Center for American Studies

Algemeen
Titel 
Center for American Studies
Collectie-ID 
7241
Beschrijving 

De collecties van het CAS omvatten ongeveer 30.000 titels in de volgende vakgebieden: literatuur, linguïstiek, geschiedenis, aardrijkskunde, kunst, toneel, film, muziek, media, politiek, sociologie, rechten, economie, filosofie, godsdienst enz. Het openkastsysteem vergemakkelijkt de opzoekingen. Het CAS biedt toegang tot Academic Research Online (online tijdschriften). Het CAS bevat eveneens een verzameling 'Library of American Civilization': 14.000 titels op ultrafiche die dateren van voor 1914 en meestal niet meer in de handel zijn. Enkele kranten en tijdschriften op microfiche zijn eveneens beschikbaar. De catalogus is voor een groot deel geautomatiseerd. Het Centrum kan documenten localiseren/bestellen i.v.m. Amerikaanse studies, in binnen- en buitenland. Een collectieve catalogus van tijdschriften in Amerikaanse Studies aanwezig in Belgische bibliotheken ligt ter beschikking van de lezer. Het Centrum zelf was uitgever van een aantal publicaties, waarvan de lijst voorhanden is.

Belangrijkste taal 
Engels
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Kranten
Oudste stukken 
1830
Omvang
Boeken na 1830 (aantal) 
30000
Lopende tijdschriften (aantal) 
1500
Kranten (aantal) 
2
Agenten
Instellingstype 
Locatie 
Koninklijke Bibliotheek van België
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Volledig
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Registratiesoftware 
Vubis
  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010