Leeszaalbibliotheek

Algemeen
Titel 
Leeszaalbibliotheek
Collectie-ID 
7177
Beschrijving 

De leeszaalbibliotheek is de handbibliotheek die de bezoeker oriënteert bij zijn historische opzoekingen in het archief. De collectie bevat een groot aantal boeken over diverse aspecten van de geschiedenis van Oudenaarde. Men vindt er algemene bibliografieën, biografieën, woordenboeken, naslagwerken en diverse hulpinstrumenten i.v.m. de paleografie, chronologie, toponymie, cartografie, heraldiek, numismatiek, archeologie, bouwgeschiedenis en genealogie. Verder zijn er inventarissen van andere archiefinstellingen en bronnenuitgaven. Ook geschiedkundige en heemkundige tijdschriften uit Oudenaarde en de rest van Vlaanderen maken deel uit van de collectie.

Beheerhistoriek (Provenance) 
De collectie van de leeszaalbibliotheek is samengesteld uit boeken afkomstig uit de vroegere collectie Stadsboekerij (vroegere Stadsbibliotheek van Oudenaarde) en de bibliotheek van het archief.
Belangrijkste taal 
Nederlands
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Oudste stukken 
1830
Omvang
Boeken voor 1830 (aantal) 
1
Boeken na 1830 (aantal) 
1558
Lopende tijdschriften (aantal) 
100
Agenten
Instellingstype 
Locatie 
Abdij Maagdendale
Relaties
Gerelateerde collecties 
De Stedelijke Openbare Bibliotheek heeft een op sommige vlakken aanvullende collectie historische publicaties, die veelal gericht zijn naar een breder publiek (Vleeshuis, Markt 35, 9700 Oudenaarde, 053 30 19 33, bibliotheek@oudenaarde.be).
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Onvolledig
Beschikbare catalogi 
Lokale digitale catalogus
Beschikbare catalogi 
Steekkaartcatalogus
Opmerkingen 

95% collectie in steekkaartcatalogus: auteurs- en titelcatalogus

  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010