Bibliotheek van het Instituut voor Franciscaanse Geschiedenis

Algemeen
Titel 
Bibliotheek van het Instituut voor Franciscaanse Geschiedenis
Collectie-ID 
7147
Beschrijving 

De bibliotheek verzamelde sinds 1945 systematisch werken over franciscaanse geschiedenis, theologie en hagiografie. Eerder toevallig kwam daar dan ook aandacht bij voor incunabelen (pater Leonied Mees) en zette het bestuur een heruitgave op stapel van het werk van pater Servatius Dirks, 'Histoire littéraire et bibliographique des Frères Mineurs de l'Observance de St-François en Belgique et dans les Pays-Bas' (Anvers, Typographie Van Os-De Wolf, (1885)). De heruitgave van Dirks was een geweldige onderneming en met veel moeite lukte het pater De Troeyer en pater Mees hun eerste volumes te publiceren: 'Bio-Bibliographia Franciscana Neerlandica ante saeculum XVI' (3 delen) en 'Bio-Bibliographia ... saeculi XVI' (2 delen). Ondertussen was pater Houbaert begonnen met een lexicon over de Belgische minderbroeders vóór de Franse Revolutie. Ook hiervoor werd zeer veel materiaal verzameld en de kleine monografieën verschenen in Franciscana. Om de consultatie ervan te vergemakkelijken, werden de studies gebundeld en opgenomen in de reeks 'Instrumenta Franciscana' (nr. 59, deel I en II). Naast deze bibliotheek (de enige) is er het eigenlijke bestuursarchief, dat aangevuld wordt vanuit kloosterachieven, omdat een groot deel van dat bestuursarchief in vlammen opging op 11 mei 1940. Een zware taak is nog het openstellen van het archief van het Ancien Régime. Verder is er nog het Missie-archief, deels overgebracht uit Mortsel. Het archief in verband met China werd geïnventariseerd door Sara Lievens en uitgegeven door de Ferdinand Verbiest Foundation van de K.U.Leuven in 1998. Daarnaast is er het documentatiecentrum, geen bibliotheek, met 430 dozen curricula vitae, 487 nalatenschapsdozen, 380 fotodozen, en bakken bidprentjes, devotieprenten (albums), krantenknipsels e.a..

Beheerhistoriek (Provenance) 
Eigenaar van de verzameling: vzw Minderbroeders, Prosperdreef 9, 3054 Vaalbeek (t 09 377 20 61; f 09 377 22 01; e piet.meesters@belgacom.net).
Belangrijkste taal 
Nederlands
Materialen 
Handschriften
Materialen 
Incunabelen
Materialen 
Postincunabelen
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Kaarten, plannen
Oudste stukken 
1400
Omvang
Handschriften (aantal) 
55
Incunabelen (aantal) 
92
Postincunabelen (aantal) 
142
Boeken voor 1830 (aantal) 
6849
Boeken na 1830 (aantal) 
25264
Lopende tijdschriften (aantal) 
32
Afgesloten periodieken (aantal) 
810
Kaarten, plannen 
50
Agenten
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Passief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Onvolledig
Beschikbare catalogi 
Niet gepubliceerde catalogus
Beschikbare catalogi 
Steekkaartcatalogus
Opmerkingen 

Catalogus op papier: L. Mees, Het oude boek in het Historisch Instituut voor Franciskaanse Geschiedenis te Sint-Truiden, 1968-1970 (in Franciscana)

  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010