Bibliotheca Wasiana

Algemeen
Titel 
Bibliotheca Wasiana
Collectie-ID 
7116
Beschrijving 

De vereniging stelt zich tot doel het verzamelen, bewaren en ontsluiten van historische en eigentijdse bronnen over het erfgoed van het historische Land van Waas en zijn bewoners in al zijn facetten, de uitbouw van een bio-bibliografisch centrum van het Land van Waas. Wat de bewoners betreft, gaat het om alle informatie over en van de hand van personen die tot het Land van Waas behoren, van geboorte of door verblijf. Wat de bronnen betreft, gaat het om het documentair erfgoed dat in of over de streek is tot stand gekomen, onder welke vorm ook. Bibliotheca Wasiana is een bewaarbibliotheek en documentatiecentrum. Ze verzamelt boeken, krantenknipsels, brochures, kaarten, beeldmateriaal, affiches, tijdschriften, cd's, video's, dvd's, cd-roms en andere informatiedragers over het Land van Waas en zijn bewoners, en stelt die ter beschikking van het publiek.

Belangrijkste taal 
Nederlands
Materialen 
Handschriften
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Kranten
Materialen 
Kaarten, plannen
Materialen 
Partituren
Materialen 
Filmspoelen
Materialen 
Videobanden
Materialen 
Geluidsbanden
Materialen 
Muziek - Grammofoonplaten
Materialen 
Muziek - CD/DVD
Materialen 
Muziek - Cassettes
Oudste stukken 
1540
Omvang
Handschriften (aantal) 
10000
Boeken voor 1830 (aantal) 
200
Boeken na 1830 (aantal) 
12500
Lopende tijdschriften (aantal) 
100
Kranten (aantal) 
10
Kaarten, plannen 
600
Partituren (aantal) 
400
Filmspoelen (aantal) 
110
Videobanden (aantal) 
50
Geluidsbanden (aantal) 
10
Muziek - Grammofoonplaten (aantal) 
50
Muziek - CD/DVD (aantal) 
100
Muziek - Cassettes (aantal) 
30
Agenten
Relaties
Gerelateerde collecties 
Deels overlappend met de collectie van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Subcollecties: Fonds Camille Melloy - Fonds Camille Van Hulse - Fonds Filip De Pillecijn - Fonds Jozef De Wilde - Verzameling kaarten en plannen van het Land van Waas - Fonds Volkskunstdocumentatie en Archief Edg. Wauters: waarin opgenomen de bibliotheek van de Volkskunstgroep Boerke Naas.
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Onvolledig
Beschikbare catalogi 
Gepubliceerde catalogus
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Abraham-acroniem 
wasiana
Exemplaren opgenomen in 
Opmerkingen 

Catalogus op papier: Luc De Backer (red.), Catalogus Bibliotheca Wasiana, Sint-Niklaas, 1993
Het is mogelijk specifiek te zoeken binnen deze collectie door in de catalogus van de Openbare Bibliotheek Sint-Niklaas de volgende parameter op te nemen in de zoekopdracht: ex-All-13.0:"SNSP"

  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010