Algemene Bibliotheek

Algemeen
Titel 
Algemene Bibliotheek
Collectie-ID 
7075
Beschrijving 

Tot het verzamelgebied van de Algemene Bibliotheek behoren alle publicaties van algemene aard die verband houden met de geschiedenis en kunstgeschiedenis van de Nederlanden, de Zuidelijke Nederlanden en België. Daarnaast bevat de collectie algemene werken i.v.m. de historische hulpwetenchappen: paleografie, sigillografie, numismatiek, enz. Andere wetenschappen zijn ook vertegenwoordigd: geografie, plant- en bodemkunde, geneeskunde, enz. Binnen de subcollectie Oude Drukken verdienen de bibliotheken van de Grote Raad en van kardinaal d'Alsace de nodige aandacht. Vooral de collectie van de Grote Raad is van groot belang voor de rechtsgeschiedenis. Daarbij aansluitend werd heel wat rechtshistorische literatuur opgenomen.

Beheerhistoriek (Provenance) 
De oorsprong van de collectie ligt bij de handbibliotheek van het stadsbestuur in de 18de eeuw. Als gevolg van de Franse Revolutie werden heel wat bibliotheken van kerkelijke en wereldlijke overheden 'ontmanteld'. Op die manier kwam de stad in de eerste helft van de 19de eeuw in het bezit van delen van de bibliotheken van o.a. de Grote Raad, kardinaal d'Alsace en het Groot Seminarie. In de loop van de 19de en 20ste eeuw werd de collectie aangevuld met belangrijke schenkingen of legaten van bibliofielen als Willy Godenne, Henri Cordemans de Bruyne, Willem Van Caster en Henri Joosen.
Belangrijkste taal 
Nederlands
Materialen 
Handschriften
Materialen 
Incunabelen
Materialen 
Postincunabelen
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Oudste stukken 
1455
Omvang
Handschriften (aantal) 
40
Postincunabelen (aantal) 
10
Boeken voor 1830 (aantal) 
3000
Boeken na 1830 (aantal) 
20000
Lopende tijdschriften (aantal) 
139
Afgesloten periodieken (aantal) 
300
Agenten
Instellingstype 
Relaties
Gerelateerde collecties 
Subcollecties: Collectie Grote Raad - Collectie kardinaal d'Alsace - Collectie Tijdschriften. Delen van de bibliotheek van kardinaal d'Alsace zijn terechtgekomen bij de Koninklijke Bibliotheek (vnl. handschriften), de 'kerkelijke' en theologische werken zijn via het Grootseminarie van Mechelen uiteindelijk beland in de bibliotheek van de Theologiefaculteit van de KULeuven. De meer algemene, wereldlijke titels zijn in de Mechelse collectie gebleven. Wat de bibliotheek van de Grote Raad betreft, bestaat het vermoeden dat het grootste deel in de Mechelse collecties bewaard wordt. Het is echter mogelijk dat kleinere delen of individuele werken in andere bibliotheken opgenomen zijn. Daarover bestaat op dit moment geen volledige duidelijkheid.
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Volledig
Beschikbare catalogi 
Steekkaartcatalogus
STCV-acroniem 
SESA-Mechelen
Exemplaren opgenomen in 
Opmerkingen 

De Short Title Catalogus Vlaanderen bevat voor deze collectie alle Vlaamse drukken tot 1801.
Er zijn twee catalogi op papier beschikbaar: V. Hermans, Catalogue méthodique de la Bibliothèque de Malines, Mechelen, 1881 (verouderd; zowel de Mechelse als de Algemene Bibliotheek is erin opgenomen); L.Th. Maes, De Bibliotheek van de Grote Raad te Mechelen, Mechelen, 1949 (catalogus enkel voor subcollectie Grote Raad)

  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010