Bibliotheek van de Latijnse School en het Sint-Aloysiuscollege

Algemeen
Titel 
Bibliotheek van de Latijnse School en het Sint-Aloysiuscollege
Collectie-ID 
7069
Beschrijving 

Deze verzameling bestaat uit de bibliotheek van de vroegere Latijnse School, in de 19de en 20ste eeuw aangevuld met werken van het Sint-Aloysiuscollege. De oudste gegevens over de Latijnse School te Geel dateren uit het midden van de 15de eeuw. Tijdens de periodes van grote bloei kwamen jongemannen uit alle streken van de Nederlandse gewesten te Geel les volgen. Veel oud-leerlingen speelden een belangrijke rol in de maatschappij, zowel op politiek als op godsdienstig vlak. De kern van de bibliotheek, het Ancien Régime-gedeelte, werd aangelegd door de leraars van de Latijnse School en bevat vooral Latijnse uitgaven en woordenboeken. Tijdens de periode van het College werd de collectie vooral aangevuld met theologische werken. Daarnaast zijn ook de natuurwetenschappen vertegenwoordigd met een aantal atlassen, waaronder één van Ortelius.

Beheerhistoriek (Provenance) 
In 1999 werd het katholiek middelbaar onderwijs in Geel grondig hervormd en ontstond de scholengemeenschap KOGEKA (Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee). Dit had een aantal herschikkingen tot gevolg en in 2001 veranderde de naam van het Sint-Aloysiuscollege naar Sint-Aloysiusinstituut. Ten gevolge van deze reorganisatie besloot het College in 2005 het archief en de bibliotheek van de Latijnse School en het College in bewaring te geven op het Stadsarchief van Geel.
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Oudste stukken 
1540
Omvang
Boeken voor 1830 (aantal) 
160
Boeken na 1830 (aantal) 
10
Afgesloten periodieken (aantal) 
1
Agenten
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Afgesloten

Ontsluiting
Registratiegraad 
Niet
  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010