Bibliotheek van het Geels Geschiedkundig Genootschap

Algemeen
Titel 
Bibliotheek van het Geels Geschiedkundig Genootschap
Collectie-ID 
7068
Beschrijving 

De bibliotheek heeft als doel ondersteuning te geven bij onderzoek in het Stadsarchief. Boeken kunnen ook los van archiefonderzoek geraadpleegd worden. Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de streek kan iets van zijn/haar gading vinden. De bibliotheek bevat naslagwerken over geschiedenis, historische hulpwetenschappen, kunst en muziek, taal- en letterkunde en volkskunde, met nadruk op werken over Geel, de Kempen en het oud hertogdom Brabant. Ze beschikt ook over een verzameling heemkundige tijdschriften van kringen uit de wijde omgeving. Een ander onderdeel van de bibliotheek is een kleine collectie zeldzame en kostbare drukken. Het oudste exemplaar is een uitgave van de werken van Vergilius uit 1532. De bibliotheekverzameling is doorheen de tijd bijeengebracht vanuit verschillende plaatsen, door aankoop, inbewaargeving en schenking. Door bijvoorbeeld de aankoop van de bibliotheek van een priester bevat de collectie ook veel religieuze werken. Ten slotte is er ook een verzameling lokale kranten ter beschikking, waaronder de volledige reeks van het Nieuwsblad van G(h)eel (1853-heden).

Belangrijkste taal 
Nederlands
Materialen 
Postincunabelen
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Kranten
Materialen 
Kaarten, plannen
Oudste stukken 
1500
Omvang
Postincunabelen (aantal) 
1
Boeken voor 1830 (aantal) 
230
Boeken na 1830 (aantal) 
16000
Lopende tijdschriften (aantal) 
67
Afgesloten periodieken (aantal) 
140
Kranten (aantal) 
23
Kaarten, plannen 
150
Agenten
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Onvolledig
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Beschikbare catalogi 
Steekkaartcatalogus
Registratiesoftware 
Vubis
Abraham-acroniem 
sa-geel
Exemplaren opgenomen in 
Opmerkingen 

Werken uit deze bibliotheek zijn in de catalogus te herkennen aan het plaatskenmerk 'stedelijk archief'.

  • Collectie
  • |
  • 14-09-2015