Erfgoedbibliotheek Hoogstraten

Algemeen
Titel 
Erfgoedbibliotheek Hoogstraten
Collectie-ID 
7049
Beschrijving 

De Historische bibliotheek Hoogstraten is een gespecialiseerde wetenschappelijke bibliotheek met als voornaamste doel alle literatuur m.b.t. het oude Land van Hoogstraten (Hoogstraten, Meer, Meerle, Minderhout, Meersel-Dreef en Wortel) te verzamelen. Zowel de genealoog als de student of de historicus zal hier zijn gading vinden. Overzicht van de bibliotheek: alle boeken m.b.t. de geschiedenis van het Land van Hoogstraten; de jaargangen van het tijdschrift van Hoogstratens Oudheidkundige Kring en Erfgoed Hoogstraten; Gazet van Hoogstraten - Hoogstraatse Gazet - Hoogstraatse maand; transcripties van de verschillende parochieregisters; tijdschriften Taxandria - Bijdragen tot de Geschiedenis - Oudheid en Kunst; boeken van Hoogstraatse schrijvers: Gustaaf Segers, Lodewijk de Koninck, ...; niet-uitgegeven thesissen en eindwerken of andere; lokale tijdschriften: Gelmelwacht - het Worteltje.

Beheerhistoriek (Provenance) 
De bibliotheek werd door HOK (Hoogstratens Oudheidkundige Kring) in 1998 overgedragen aan het stadsbestuur. De bibliotheek is in gezamenlijk beheer van het Stadsarchief en het Stedelijk Museum Hoogstraten.
Belangrijkste taal 
Nederlands
Materialen 
Boeken voor 1830
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Kranten
Materialen 
Filmspoelen
Materialen 
Videobanden
Materialen 
Muziek - CD/DVD
Oudste stukken 
1540
Omvang
Boeken voor 1830 (aantal) 
80
Boeken na 1830 (aantal) 
5000
Filmspoelen (aantal) 
10
Videobanden (aantal) 
10
Muziek - CD/DVD (aantal) 
10
Agenten
Instellingstype 
Locatie 
Stedelijk Museum Hoogstraten
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Volledig
Beschikbare catalogi 
Lokale digitale catalogus
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Registratiesoftware 
Access
Registratiesoftware 
MySQL
Abraham-acroniem 
smh
Exemplaren opgenomen in 
  • Collectie
  • |
  • 07-06-2010