Bibliotheek van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA)

Algemeen
Titel 
Bibliotheek van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA)
Collectie-ID 
7027
Beschrijving 

Gedurende de eerste twee decennia richtte de aankooppolitiek van de bibliotheek zich hoofdzakelijk op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Omdat het centrum slechts in 1969 werd opgericht, startte de bibliotheek met een achterstand van 25 jaar. De boekenverzameling van de Informatiedienst van de Belgische regering in ballingschap in Londen kon dit tekort slechts gedeeltelijk wegwerken. Sinds de jaren 1990 bestrijkt de bibliotheek ook andere domeinen. Via een gerichte aankoop- en verwervingspolitiek werd ernaar gestreefd de korte 20ste eeuw, van de Eerste Wereldoorlog tot de jaren 1970, te bestrijken. Ook geografisch breidde de collectie zich uit. Het gezichtsveld werd verruimd van een voornamelijk op België/Europa georiënteerde visie naar een mondiale kijk op de politieke en culturele geschiedenis. Daarbij werd prioriteit verleend aan actuele en conflictgebonden thema's zoals nationalisme, etniciteit, racisme, migratie, communisme, extreem-rechts, kolonisatie/dekolonisatie, volkerenmoord etc..

Beheerhistoriek (Provenance) 
Geen verandering van eigenaar of beheerder.
Belangrijkste taal 
Frans
Materialen 
Boeken na 1830
Materialen 
Tijdschriften
Materialen 
Kranten
Materialen 
Videobanden
Materialen 
Geluidsbanden
Oudste stukken 
1914
Omvang
Boeken na 1830 (aantal) 
61000
Lopende tijdschriften (aantal) 
241
Afgesloten periodieken (aantal) 
4400
Kranten (aantal) 
1050
Videobanden (aantal) 
650
Geluidsbanden (aantal) 
2500
Agenten
Collectiebeleid
Acquisitiestatus 

Actief

Ontsluiting
Registratiegraad 
Volledig
Beschikbare catalogi 
Niet gepubliceerde catalogus
Beschikbare catalogi 
Online publiekscatalogus
Beschikbare catalogi 
Steekkaartcatalogus
Registratiesoftware 
Pallas
Opmerkingen 

De catalogus Pallas is een geïntegreerde catalogus van de bibliotheek, het archief en de fototheek.
Het is mogelijk specifiek te zoeken binnen de bibliotheek van SOMA in de gemeenschappelijke catalogus van Federale Bibliotheken via het scherm 'Geavanceerd zoeken'.

  • Collectie
  • |
  • 11-09-2015